Karsten Meijer

Karsten Meijer is secretaris van het thematisch netwerk. Daarnaast is hij werkzaam als adviseur constitutionele zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Karsten is daarnaast werkzaam geweest als trainer onderhandelen en spreken in het openbaar en is nauw betrokken bij de VVD Amsterdam. Hij heeft de masters staats- en bestuursrecht en filosofie behaald aan de Universiteit van Amsterdam.