Raymond Kubben

Raymond is in dienst als stafmedewerker van de Onderwijsraad. Raymond studeerde Nederlands recht en Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn afstuderen werkte hij ruim tien jaar aan deze universiteit; tot juni 2009 als promotieonderzoeker, daarna als universitair docent. Hij hield zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van volkenrechtgeschiedenis en internationale betrekkingen, geschiedenis van het openbaar bestuur en methoden van onderzoek. Raymond was hiervoor ruim acht jaar secretaris van de partijcommissie Binnenlandse Zaken en is hij thans bestuurslid opleidingen en talentdevelopment van de regio Zuid.