Big data de sleutel voor een effectievere overheid, verslag Themabijeenkomst 8 oktober 2018

In een volle VVD fractiekamer bij de Tweede Kamer was de bijeenkomst “Big data & de overheid”. Deze avond is georganiseerd door het Thematisch Netwerk BZK van de VVD.Erik Brouwer (Hoofd Big Data Science bij SEO Economisch onderzoek) gaf een mooi inkijkje in de kansen die big data voor de overheid biedt. Ook liet hij weten dat Big Data niet iets tijdelijks is: “Big data is geen hype, het blijft.” Ook is stil gestaan bij de gevaren van big data. Brouwer: “Als je data hebt, wil je het eigenlijk ook analyseren.”

Vervolgens hebben Anna van Velzen en Marloes de Bode, de “Datadames” van de gemeente Utrecht, voorbeelden gegeven van hoe Utrecht meer gebruik maakt van (beschikbare) data om als gemeente de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren.  De Bode “Als gemeente hebben we al een heleboel data die we zo kunnen inzetten om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren.”

Alle aanwezigen waren het er na afloop over eens dat de groepsdiscussie onder begeleiding van Jan Willem Kradolfer (bestuurslid Thematisch Netwerk BZK – VVD) een zeer waardevol element van de bijeenkomst was. Gezamenlijk zijn de aanwezigen tot nog meer inzichten gekomen en vol enthousiasme kan iedereen nu zelf stappen gaan maken in zijn werkveld.

Tweede Kamerlid Jan Middendorp: “Het is goed dat er binnen de VVD aandacht wordt gegeven aan digitalisering. Digitalisering biedt veel kansen voor de overheid.


Na afloop nodigde het Thematisch Netwerk de deelnemers uit om onder het genot van een borrel en de onmiskenbare bitterballen nader kennis te maken en te netwerken. Het bleef nog lang onrustig in Den Haag.


Op de hoogte blijven

Indien u op de hoogte wilt blijven van toekomstige bijeenkomsten of actief mee wil helpen bij een specifiek onderwerp kunt u een e-mail sturen naar secretaris@bzk.vvd.nl.