Vervolgbijeenkomst staatscommissie parlementair stelsel maandag 7 oktober 2019

Vlak voor de zomer verscheen de reactie van het kabinet op het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel, ook wel bekend als de Commissie Remkes. Het rapport bevat in totaal 83 aanbevelingen, dus is het belangrijk om de focus te leggen op enkele kernpunten.

Voor Tweede Kamerlid Tobias van Gent zijn deze kernpunten de depolitisering van de Senaat, een meer evenredige vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking in de Staten-Generaal en een aanpassing van de cultuur en werkwijze van de Staten-Generaal. Deze punten zal Tobias tijdens de avond nader toelichten, waarna we er met elkaar over van gedachten kunnen wisselen.


De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 7 oktober in het gebouw van de Tweede Kamer. Aanmelding kan binnenkort via MijnVVD.

Als achtergrondinformatie is het verslag toegevoegd van de bijeenkomst die tijdens het festival op 15 juni 2019 is gehouden. Op de facebookpagina van ons netwerk (@thematischnetwerkBZK) is een foto- en video-impressie van de bijeenkomst opgenomen.