Bijeenkomst 9 september 2019: Digitale Identiteit, baas over je persoonlijke gegevens

We zijn opgegroeid in een wereld waarin we enkel een fysieke identiteit hebben. Met de komst van het internet heeft iedereen een digitale identiteit erbij gekregen. In de fysieke wereld is het makkelijker om regie te houden op onze identiteit en bij een overheidsloket aan te tonen wie we werkelijk zijn. In de digitale wereld is het makkelijker voor mensen om zich voor te doen als iemand anders. Dit maakt het voor de overheid, bedrijven en ook mensen zelf complexer om digitaal de identiteit van iemand vast te stellen. Als dit goed gedaan wordt, kan het veel voordelen bieden voor burgers en de overheid.

Dit is een van aanleidingen geweest voor ons Tweede Kamerlid Jan Middendorp om een initiatiefnota in te dienen over een online identiteit en regie op persoonsgegevens.

Het Thematisch Netwerk BZK van de VVD heeft maandagavond 9 september 2019 een bijeenkomst georganiseerd over de mogelijkheden die er zijn om regie en grip te houden op onze digitale identiteit, welke kansen dit biedt voor de overheid en welke risico’s en zekerheden dit geeft voor onze inwoners en bedrijven. Tijdens deze avond kijken we met gastexperts naar wat een digitale identiteit eigenlijk is en hoe we dit kunnen beheersen. Kamerlid Jan Middendorp neemt ons mee in de voordelen en kansen van een digitale kluis.

Bijgevoegd treft u een verslag aan van de bijeenkomst.